Talerne ved Ingeniørens Profilseminar 2018

Michael Stubbe

Vice President,   Human Resources,   Kamstrup

Hør historien om  Kamstrups rejse fra en ukendt til en stærkt profileret jysk ingeniørvirksomhed i vækst, og hvordan  Kamstrup er gået fra 30-40 ansøgninger pr. år til mere end 8.000.  Kamstrups vækststrategi kunne ikke lykkedes uden at være understøttet af en HR strategi med fokus på Employer Branding og eksekvering.


​​​​​​​


Dorte Møller Madsen

Kommunikations- og ledelsesrådgiver

Kampen om de gode medarbejdere er hård, og et job er ikke længere ’bare’ et job. Stærke fortællinger om virksomhedens ”purpose”, værdier og kultur er afgørende, for at kandidaterne kan se sig selv på den kommende arbejdsplads.  Hvorfor der er kommet stigende fokus på employer branding som strategisk disciplin. Oplægget introducerer kerneelementerne i en god og effektiv employer branding strategi og berører temaer som de interne forankringer, de psykologiske aspekter, den autentiske historie og hvorledes det siden skal eksekveres eksternt.

Rune Chrøis

Head of   Marketing  & Communications, Sweco

Hvordan forholder man sig til employer branding, når virksomheden skifter ejer, navn og brand?

I Sweco Danmark blev employer branding forsømt, men med relativt simple greb er det lykkes Sweco at få vendt en nedadgående trend til nu at have forbedret tiltrækningen på ingeniører og ingeniørstuderende. Fremover bliver der gået mere struktureret og offensivt til værks. Få et kort indblik i udviklingen og tankerne bag, når Sweco præsenterer på Ingeniørens Profilseminar.

Udefinereret